Aviso Legal

EMPRESA

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo podo comprar/adqurir os productos?
A nosa filosofía de traballo cando se trata do cliente é atendelo o mellor posible, polo que para que a atención sexa o mellor, para realizar pedidos podes contactarnos polo correo electrónico, no whatsapp ou no numero de contacto. E estaremos encantados de atendete.

¿Cómo e cando realizo o pago do pedido?
Os pagos dos pedidos realizaranse mediante transferencia bancaria ou por bizum, que no momento de cengfirmacion do pedido se facilitara ao cliente para realízalo pago do pedido.

¿Cando tardaría en ter o pedido?
O traballo que se realiza de maneira artesanal e que desenvolven as mans do artesan@ require de moitas horas de traballo, dado que a producion é pequena e baixo demanda. E dependendo do producto, a espera depende dos productos que se lle poñan (barnices, pinturas, ceras…)
Detrás do traballo de cada pedido só hai duas mans que o fan posible, polo que a estima de tempo para a elaboración de cada pedido é de 10-12, dependendo sempre do volumen de traballo.
As condicions de tempo na elaboración sempre se acordara cando se tramite o pedido.

¿Se non me gusta o producto, podo cámbialo ou devolvelo?
Dende que esta a confirmación do pedido, poñemonos en contacto co cliente para mostrarlle a evolución do proceso e a posible modificación en algún dos procesos para atinar na idea contratada.
Unha vez finalizada a peza, o cmabio ou a devolución da mesma non será permitida, dando opcions as modificacions no porceso de elaboración.

¿Facedes envios ou teño que ir recollelo?
Tanto para a zona de Caurel, como nas zonas limítrofes como Quroga e Monforte facilitase a entrega dos pedidos, adaptándose á dispoñibilidade de horarios para entregar chegando a un acordó mutuo)
Para o resto de zonas da península realizanse envios mediante Correos.
Tamén existe a posibilidade de recollida de pedidos no obradoiro, con previo aviso e citación dadas as circunstacias sanitarias. A entrega no obradoiro debe realizarse fora das instalacions en un máximo de 5 minutos*
*Unha vez termine esta situación sanitaria, permitiranse as visitas e entradas ao obradoiro.

CONDICIONES DE COMPRA

POLÍTICA DE ENVÍO

Os pedidos entréganse en un prazo de 24-48 horas dende a saida do pedido do obradoiro e dependendo do destino, enviándose por paquetería á dirección e ao titular facilitado no proceso de compra. Soamente enviamos pedidos en territorio nacional dentro da península, polo que se exclúen pedidos a Canarias, Ceuta, Melilla e Baleares*
O precio do transporte é 4,00 euros.
O retraso na entrega por razóns alleas a Artesania do Caurel non supón anulación do pedido nin indemnización.
Os pedidos considéranse entregados cando o cliente firma o documento de recepción da mercancía. É responsabilidade do cliente verificar o estado dos paquetes e a correspondencia co documento de recepción.
*consultar tarifa de prezos

SERVIZO DE RECOLLIDA

Artesaníaa do Caurel pon a disposición dos seus clientes un servizo de recollida no obradoiro dos pedidos mercados sen ningún coste adicional.
Para poder facer uso deste servizo, os clientes teñen que solicitalo con previo aviso.
*polas circunstancias sanitarias actuáis farase a entrega nun máximo de 5 minutos e no exterior das instalacions

MÉTODOS DE PAGO

– Transferencia bancaria.
– Bizum.

ATENCION AO USUARIO

Na nosa web encontrarás toda a axuda e información que necesitas para a túa compra. Desde Artesania do Caurel queremos que a túa experiencia con nós sexa a mellor posible e quedes satisfeito cos nosos servizos e produtos.
Ademáis, podes contactar con nós a través da nosa dirección de correo electrónico,whatsapp ou numero de contacto, tamen nas nosas contas de Facebook e Instagram. Non o dubides! Estaremos encantados de falar contigo!

 

INFORMACIÓN LEGAL

POLÍTICA DE PROTECIÓN DE DATOS

Artesanía do Caurel está especialmente sensibilizada na protección dos datos dos usuarios dos servizos aos que se accede a través da súa páxina web (en adiante, a Web). Mediante a presente Política de Protección de Datos (en adiante, a Política), Artesanía do Caurel informa aos usuarios da súa Web do tratamento e usos aos que se someten os datos de carácter persoal que se solicitan na mencionada Web, co fin de que decidan, libre e voluntariamente, se desexan facilitar a información solicitada.
Artesanía do Caurel resérvase a facultade de modificar esta Política co obxecto de adaptala a novidades lexislativas, criterios xurisprudenciais, prácticas do sector, ou intereses da entidade. Calquera modificación na mesma será anunciada coa debida antelación, a fin de que os usuarios teñan perfecto coñecemento do seu contido.
Certos servizos prestados na web poden conter condicións particulares con previsións en materia de protección de datos de carácter persoal. Os usuarios poden informarse con detalle nos seguintes apartados:

TITULARIDADE DO TRATAMENTO

Nos devanditos supostos, os datos solicitados por Artesanía do Caurel serán incorporados a un ficheiro, debidamente inscrito no Axencia Española de Protección de Datos, titularidade de: Artesanía do Caurel

USOS E FINALIDADES

A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais é a xestión e prestación dos servizos aos que se accede a través da súa Web.

COMUNICACIÓN DOS DATOS

Os datos solicitados a través da nosa Web non serán cedidos a terceiros para o seu tratamento.

ACTUALIZACIÓN DOS DATOS

Co fin de que os datos almacenados nas nosas bases de datos sempre se correspondan coa súa situación real, a entidade porase en contacto cos usuarios. Estes poden actualizados mandando un e-mail á seguinte dirección de correo electrónico:
info@artesaniadocaurel.es

SEGURIDADE DOS DATOS

Artesanía do Caurel adoptou nos seus sistemas de información as medidas técnicas e organizativas legalmente requiridas, a fin de garantir a seguridade e confidencialidade dos datos almacenados, evitando así, na medida do posible, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

DEREITOS DOS USUARIOS

En todo caso, os usuarios poderán acceder aos seus datos, rectificalos, cancelalos e, se fora o caso, opoñerse ao seu tratamento:
a) ben mediante solicitude acompañada dunha fotocopia do D.N.I., remitida á seguinte dirección postal:
ARTESANÍA DO CAUREL: Lugar de Santa Eufemia, 27 27325, Folgoso do Caurel
b) ben mandando un e-mail á seguinte dirección de correo electrónico:
info@artesaniadocaurel.es

Abrir chat